Документи

1 Діяльність Офісів громадського захисту в Україні дозволила виробити конкретні інструменти, які можуть бути використані як державою при впровадженні системи надання безоплатної правової допомоги на рівні усієї держави, так і професійною спільнотою адвокатів:


 

 

 

 

 

 

- Адміністративні процедури, які використовуються для організації діяльності Офісів громадського захисту

- Типові форми, які використовуються адвокатами для впорядкування роботи у справах

- Процедури забезпечення якості допомоги, яка надається

            Стандарти якості
            Адміністративні процедури
            Типові документи