Трудові питання

01.01.1970

Трудові питання


Звільнення працівників | 28.09.2009

Кодекс законів про працю передбачає підстави розірвання трудового договору з ряду підстав: розірвання трудового договору з ініціативи працівника або з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.Пільги для працівників, які поєднують навчання з роботою | 28.09.2009

Для працiвникiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалiсть щоденної роботи iз збереженням заробiтної плати у встановленому порядку; їм надаються також i iншi пiльги.Праця жінок та молоді | 28.09.2009

Кодексом законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (окрім нефізичних робіт - по санітарному та побутовому обслуговуванню).Скорочення працівників | 28.09.2009

Звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату є поширеною підставою звільнення, для цього власник або уповноважений ним орган повинен дотриматися ряду умов.Трудові спори | 28.09.2009

Трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником підприємства (уповноваженим ним органом) з приводу застосування норм трудового законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці.