Соціальне забезпечення

01.01.1970

Соціальне забезпеченняПеребування на обліку в Державній службі зайнятості | 24.06.2011

Правове регулювання перебування на обліку в Державній службі зайнятості здійснюється такими нормативно правовими актами як: Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року  № 803-XII ,Пенсія за віком | 24.06.2011

Пенсією за віком прийнято називати таку пенсію, яка встановлюється з досягненням певного віку та одночасною наявністю необхідного стажу роботи. Вік, який дає право на пенсію за віком зазвичай зветься пенсійним.Зміни в порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій | 24.06.2011

Постановою правління Пенсійного фонду України від 15 жовтня 2009 року 23-1 внесено зміни до чинного Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі Порядок).Державна служба в Україні | 24.06.2011

Правові аспекти діяльності державної служби обумовлені системою національного законодавства а сааме: Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року № 3723-XII.Пенсії за вислугу років | 07.09.2009

Вислуга років — це особливий вид спеціального стажу окремих категорій працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку, який дає право на пенсію за віком.Пенсії по втраті годувальника | 07.09.2009

Під терміном “втрата годувальника” розуміється смерть чи безвісна відсутність громадянина, посвідчені в установленому порядку органом реєстрації актів цивільного стану, судом чи іншими органами.Допомоги сім’ям з дітьми | 07.09.2009

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога на дітей одиноким матерям.Соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам | 07.09.2009

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на підставі Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.Статус та пільги для громадян похилого віку | 07.09.2009

Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.Допомога по безробіттю | 07.09.2009

Правове регулювання допомоги по безробіттю здійснюється такими нормативно правовими актами як: Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року  № 803-XII , Закон України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000   1533-III.Пенсія по інвалідності | 07.09.2009

Правове регулювання: Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні » вiд 21.03.1991  № 875-XII  Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вiд 09.07.2003  № 1058-IV; Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 1105-14Постановлення на облік та зняття з обліку в Державній службі зайнятості | 07.09.2009

Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право на належні, безпечні і здорові умови праці, право на соціальний захист у разі безробіття з незалежних від них обставин.Соціальне страхування | 07.09.2009

Основна мета соціального страхування — забезпечити достатній рівень компенсації доходу трудящих у разі втрати працездатності або роботи й реабілітаційних заходів.Про пенсійне забезпечення державних службовців | 18.06.2008

Інститут державної служби в Україні став важливим інструментом формування та реалізації державної політики, управління державою, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Основними напрямами державної політики у сфері державної служби є визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції.Призначення пенсій окремим категоріям працівників за рахунок коштів підприємств та організацій | 18.06.2008

Підпунктом 2 п. 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено можливість призначення пенсії окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів та цільових фондів.Соціальне забезпечення і пільги дітям війни та інвалідам | 18.06.2008

Згідно чинного законодавства, зокрема ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»: дитиною війни є особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 18.06.2008

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2007 року № 107-VI (далі – Закон № 107) внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII (далі – Закон № 796).Матеріальне забезпечення осіб, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості | 18.06.2008

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III (далі – Закон № 1533-III), який набрав чинності 1 січня 2001 року, страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством про працю, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи - підприємці.