Опіка і піклування

01.01.1970

Опіка і піклування


Припинення опіки та піклування. Звільнення опікуна та піклувальника | 05.11.2009

Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам), тобто коли зникають підстави її встановлення в зв’язку із позбавленням дитини батьківського піклування.Порядок встановлення опіки чи піклування | 05.11.2009

Опіка чи піклування над особою може бути встановлена за рішенням суду або органу опіки та піклування.
Підстави встановлення опіки та піклування | 05.11.2009

Опіка та піклування, як інститути цивільного права, є способами забезпечення реалізації та захисту малолітніми, неповнолітніми, обмежено дієздатними та недієздатними їх прав та інтересів, а також виконання ними своїх обов’язків.Особа опікуна або піклувальника, їх права, обов’язки, повноваження | 05.11.2009

Опікуни для малолітніх чи позбавлених цивільної дієздатності осіб та піклувальники для неповнолітніх чи обмежених у дієздатності осіб призначаються:Опіка над майном фізичної особи | 05.11.2009

В житті може виникнути ситуація, за якої близьким родичам певної особи протягом тривалого часу буде невідомим її місце перебування в зв’язку з виїздом такої особи закордон, зміною місця проживання чи настанням інших обставин.