Договори

01.01.1970

Договори


Договори | 28.09.2009

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення відповідних прав та обов’язків.Нотаріальне посвідчення договорів | 28.09.2009

Договори посвідчуються в нотаріуса за місцем знаходження майна, чи місцем проживання фізичної особи, у випадку, коли для них встановлено таку обов’язкову форму.Договори на надання житлово-комунальних послуг | 28.09.2009

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.Договори купівлі-продажу | 28.09.2009

Залежно від того, що є предметом договору купівлі-продажу, він може бути укладеним як в усній, так і в письмовій (простій чи нотаріальній) формі.Договір дарування | 28.09.2009

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому iншiй сторонi (обдарованому) безоплатно майно у власність.Договір довічного утримання | 28.09.2009

Договір довічного утримання — це одна з правових форм можливості фізичної особи у разі необхідності забезпечити собі довічний догляд.Договір найму | 28.09.2009

Договір найму (оренди) житла має призначення – передати у тимчасове (оплатне) користування приміщення чи його частину для проживання. До договорів найму житла не застосовуються положення закону щодо необхідності обов’язкового нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди.Трудовий договір | 27.09.2009

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. У певних випадках дотримання письмової форми є обов'язковим.Спадковий договір | 27.09.2009

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.Шлюбний контракт | 27.09.2009

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію, а також подружжям.